dancing (18)

آموزش ایروبیک

توسط فریبا دبیاچه
کاهش وزن
لاغری موزعی وتناسب اندام
آنها که اضافه وزن دارند هیچ به آینده خوداندیشیده اند؟پس بیایید با ورزش کردن حداقل۲۰ دقیقه درروز جلو بیمار های گوناگون را بگیریم.

(قیمت ۱۵۰۰۰ تومان)