shot2

در قسمت کودکانه نشریه شما چند بازی ساده و کم حجم ولی بسیار جذاب را مشاهده خواهید کرد.

این بازی ها برای گروه های شنی متفاوت در نظر گرفته شده که میتواند فرزندان دلبندتان را برای مدتی سرگرم کند.