نرم افزار ۸ مداح قابل استفاده در دستگاههای DVD-MP3 کامپیوتر
بیش از ۶۷ مداحی با صدای آقایان حاج منصور ارضی -حاج احمد واعظی -حاج محمد طاهری- حاج محمو د کریمی -مهدی اکبری -عبد الرضا هلالی – نریمان پناهی -یونس حبیبی.