Ali Hossinabady

1.) ما و شما در جلساتی اطلاعات کسب و کارتان را بررسی مینمائیم.

با بررسی کسب وکارتان به این نکته مهم پی خواهیم برد که چگونه سیستم شما را

به یک پرتال اینترنتی تجاری موفق میتوان تبدیل نمود بازار آن چگونه و چه ایده های مطرح است.


2.) آنالیز و برنامه ریزی

پس از دریافت اطلاعات کارشناسان فی ما در حوزه بازارشناسی جلساتی با تیم فنی طراحی

سایت خواهند داشت تا چگونگی ایجاد بازار اینترنتی کسب و کار شما بررسی  گردد.


3.) ارائه یک پروژه

در نهایت بیزینس پلن یا پروژه ای در اختیارتان قرار می گیرد که شرح عملیات –

روش اجرا -میزان سرمایه گذاری و پیش بینی سود را شامل میشود.


4.) اکنون آغاز سعود به نردبان موفقیت است.

در پایان

قراردادی مکتوب به امضای طرفین خواهد رسید که شرایط همکاری و

نحوه آن را به صورت کامل شرح داده است.


تماس با ما