نوشته‌ها

مدیر همه کاره

فنون موفق مدیریت زمان

آنچه خواهید آموخت:

اهمیت مدیریت زمان
چگونه مهارت های مدیریت زمان خود را ارزیابی کنیم؟
چگونه فعالیت های روزانه خود را ثبت و تجزیه وتحلیل کنیم؟
تشخیص بین ضروریت لازم ها وایده الها!
چگونه کارها وفعالیت ها یمان رااولویت بندی کنیم؟
چگونه یک برنامه اجرایی موثر تنظیم کنیم؟
چگونه فعالیت های هدر دهنده وقت را شناسایی وحذف کنیم؟
چگونه از وسایل کمکی استفاده کنیم ؟
چگونه وقفه ها ومزاحمت هارا مدیریت کنیم؟

(قیمت ۲۰۰۰۰ تومان)