نوشته‌ها

سرویس

سرویس بهداشتی

طراحی معماری دراصل استفاده خلاقانه از توده-فضا-بافت -نور-سایه-مصالح-برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه  ساخت وفناوری است. به منظور دستیابی به اهداف زیبا شناختی باید به تمامی

نقاط ساختمان و بخصوص سرویس بهداشتی آن دقت نظر داشت(قیمت ۲۰۰۰۰ تومان)