نوشته‌ها

images_012

آموزش کاراته(از مبتدی تا قهرمانی)

از مبتدی تا قهرمانی

بر اساس استاندارد جهانی شوتوکان کاراته

توسط احمد صافی نماینده فدراسیون جهانی کاراته درایران

(قیمت ۲۵۰۰۰ تومان)