نوشته‌ها

کتابخانه آنلاین

کتابخانه دیجیتال یا كتابخانه آنلاین چیست؟

كتابخانه الكترونیكی چیست؟
کتابخانه الکترونیک کتابخانه ای است که شامل مواد و خدمات الکترونیکی است .مواد الکترونیک میتواند تمام مواد دیجیتال را شامل  شود ( مثل مجله الکترونیکی ، کتاب الکترونیکی و…) همچنین اشکــال مختلف آنالوگ ها را که جهت استفــــــاده از آنها نیاز به الکتریسیته میباشد نیز شامل میشوند. ادامه مطلب …