نوشته‌ها

class-computer

Tell me more

انگلیسی راباTell me moreبیاموزید.)نرم افزار استاندارد بین المللی برای آموزش زبان بیش از ۵ میلیون کاربرراضی در تمامی دنیا .تنها مجموعهای که همه روزه در بیش از ۱۰۰۰۰ موسسه آموزشی تدریس میگردد.تمامی مهارت های حیاتی را برای یادگیری زبان انگلیسی شامل میشود

این مجموعه با بیش از ۸۵۰ ساعت آموزش می تواند ارزشمند ترین پیشنهاد به شما برای یاد گیری

انگلیسی باشد.

این نرم افزار هوشمند پیشرفت شما را در حین یادگیری زبان ارزیابی می کند واز نتایج آن برای

پیشنهاد فعالیت ها وتمرینهای مناسب به شما استفاده خواهد کرد.

اهداف یا سطح شما هر چه که باشد Tell me more باقابلیت سازگاری بر اساس نیاز هایتان شما

را مانند یک مربی در جریان آموزش راهنمایی می کند.(قیمت ۲۵۰۰۰ تومان)